sd s

Înscrierea copiilor în clasa a I-a 2021-2022

             Instituţia Publică Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu’’din or. Anenii Noi,  anunță înscrierea în clasa I pentru anul de studii 2021-2022 , a copiilor din districtul școlar

care  împlinesc 7 ani până la începutul anului şcolar(01.09.2021).

Prima  etapă de înscriere se va desfășura în perioada 01aprilie -11 iunie2021

Depunerea actelor de înscriere a copiilor  în clasa I în instituția de învățământ  din districtul școlar(s.Beriozchi, Hârbovățul Nou, Ruseni, Albinița, Socoleni).

Actele se expediază la adresa electronică a instituției de învățământ   eminescult@gmail.com  :

1.Cererea de înscriere  a copilului în clasa I, conform modelului; Descarcă Aici!

2.Fotocopia buletinului  de identitate a părintelui /reprezentantului legal al copilului;

3.Fotocopia certificatului de naștere al copilului.

 

Până la începutul anului școlar, părintele este obligat să prezinte următorul set de documente completat:

  1. Fişa medicală perfectată până la data înscrierii (Trimitere-extras, formular nr. 0.27/e, Ordinul MS al RM nr.828 din 31.10.2011);
  2. Raportul  despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare(pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei raionale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.
  3. 2 fotografii ale copilului(mărimea 3 x 4 cm).

         Pe suport de hârtie  documentele necesare pot fi prezentate după  expirarea stării   de  urgență, începând cu 19 aprilie 2021.

 

  A doua etapă de înscriere se va desfășura în perioada 14 iunie- 30 august 2021.

Depunerea  actelor de înscriere a copiilor  din districtul școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie înscriși în prima etapă  și a copiilor din alte districte școlare pe locurile rămase libere.

 

Copiii din alte districte școlare se înscriu în clasa I   doar pe locurile rămase libere, după înscrierea copiilor din districtul școlar stabilit pentru instituția de învățământ.

Notă:   Se vor înscrie în clasa I copiii care  nu au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar, dacă instituția dispune de locuri disponibile, în baza :

–  cererii  părinţilor  sau a altor reprezentanţi legali  ai copilului ;

–  deciziei Comisiei raionale de şcolarizare cu referire la maturitatea şcolară a copiilor care n-au frecventat grupa pregătitoare ;

-Raportului despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă,a limbajului și comunicării,precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare(pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare).